Een natuurbegraafplaats of herinneringsbos is bij uitstek een mooie plek om een Bios Urn™ in te graven met een mooie boom als natuurlijke herinnering aan een dierbare overledene.

Veelal wordt er geen permanente markeringen, versieringen toegestaan van de te planten boom. Houd daar rekening mee: het is en blijft natuur.

Geen zaailingen, maar jonge boompjes

In een natuurgebied loopt ook vaak wild rond. en dat is gek op de sappige spruiten van zaailingen. Daarom wordt er op natuurbegraafplaatsen en in herinneringsbossen vaak jonge bomen aangeplant zoals hieronder:

jong boompje

Welke bomen kan ik kiezen op een natuurbegraafplaats of herinneringsbos ?

De keuze is vaak beperkt tot wat men aldaar wil aanplanten op de daartoe aangewezen plekken. Daarom geschiedt de levering van deze jonge boompjes door de beheerder ter plekke en niet door ons.

Monday the 27th - Copyright BiosUrna 2015 - 2018 - Bios Urn voor dieren